Cena Stříbra

Cena stříbra šla s cenou zlata v podobných šlépějích a stříbro bylo spolu se zlatem i bronzem prvními kovy které byly nalezeny a zpracovány.
                                                                                      
První záznamy o zpracování stříbra můžeme najít už 4000 let před Kristem a to v Anatolii (dnešní Turecko). Zmínku o tom lze najít i v knize Genesis která pojednává o původu a stvoření světa. Později, okolo roku 2500 minulého letopočtu byl nalezen i způsob (tzv. kupelace) jak stříbro oddělit a vytvořit z něj to ryzí.
                                                                                      
Cenné stříbro pak bylo užíváno jako platidlo a dalo vzniknout i stříbrným mincím ve starodávné Lydii. Věhlas o vzácném kovu se pak šířil všemi směry a dal vzniknout mnoha rozepřím a válek. Jednou z nejvýznamějších byly i Punské války vedené Římany které daly Římu velkou moc. Za doby Juliuse Caesara se pak stříbrné mince dostaly i do Evropy a cena stříbra platila všude tam kam jste měli možnost se dostat.
                                                                                      
Důležitou roli sehrálo stříbro i ve Španělsku. Bylo ho zde nalezeno velké množství a Španělsko ovládlo cenu stříbra na počátcích našeho věku. Později bylo stříbro objeveno i v Německu a po události Kryštofa Kolumba roku 1492 bylo stříbro nalezeno v Jižní Americe.
                                                                                      
Španělé zde sehráli důležitou roli a asi nejznámějším dobyvatelem té doby se stal Hernán Cortés který zde nalezl bohatá ložiska stříbra i zlata. Za své éry Hernán Cortés dobyl proslulé město Aztéků Tenochtitlán a na jeho ruinách dal vystavět nové Mexiko City. Zpráva o tom a také bohatých nalezištích stříbra se donesla do starého světa a to dalo vzniknout velké migraci. Přistěhovalci se pak promíchali s původními obyvateli a dalo vzniknout zemi která sousedí se zemí kde cena zlata sehrála tak důležitou roli.
                                                                                      
Mám na mysli Spojené Státy které cenu stříbra uznaly teprve o pár let později. Stalo se tak 2. Dubna 1792 a toho dne byl stříbrný dolar uznán jako základní hodnota pro nově vzniklou měnu Americký dolar. Cena stříbra tak sehrála význačnou roli v hodnotě měny na celém světě a po 2. světové válce se Spojené Státy staly největším kupcem cenného stříbra vůbec.