Cena zlata měla vliv na naše společenství po staletí. Cenu za zlato určovali už kupci v Egyptě před 3500 lety a zlato bylo v pozadí rozepří a válek.
                                                                                                                                                                        Obchodovalo se zlatými pruty a později byly raženy i zlaté mince. První zlaté mince byly vyrobeny v dávné Lydii (V místech dnešního Turecka) v letech 630-643 před Kristem a tyto mince smíchali i se stříbrem. Zlaté i stříbrné mince pak byly užívány k obchodu a měna byla vytvořena hodnotou a váhou té či oné mince.
                                                                                      
Později byla cena zlata přijata i v Evropě a vše bylo k mání za pár zlatých. Jak šel čas přišly i papírové peníze a velké množství zlata a stříbra bylo uschováno v pokladnicích pro krytí obchodních výdajů a měny.
                                                                                      
Obchod v Evropě vzkvétal a po objevení Nového světa bylo zlato snem každého Prospektora. Cena zlata byla vykoupena těžkou dřinou a ne každý zlatokop našel co hledal. Později se Spojené Státy Americké osamostatnily a daly vzniknout nové měně Americkému dolaru. Zajímavé je, že jméno dolar vznikl ze jména naší měny stříbrného tolaru který byl ražen v Jáchymově.
                                                                                      
Vytvoření nové měny dolar se stalo důležitým mezníkem a o 90 let později roku 1875 vznikla také úmluva  Standartní Měnový Systém. Což byla dohoda mezi vládami o hodnotě každé měny a to podle bohatství a zásob zlata té či oné země.
                                                                                      
Později přišly dvě světové války kde cena zlata mnohdy znamenala i cenu o přežití. Ku konci druhé světové války byl měnový systém znovu pozměněn a došlo k mezinárodní dohodě která na naši zemi měla velký vliv. Tato konference se konala roku 1944 v Bretton Woods ve státu New Hampshire a toho dne se zástupci 44 zemí dohodli, že Americký dolar bude sloužit jako krytí jiným měnám. Znamenalo to, že pouze Americký dolar bude krýt zlatem. Tento měnový systém vydržel 27 let a ku změně došlo teprve za éry prezidenta Nixona a války ve Vietnamu. Cestu Perem a Inkem najdete tady.
                                                                                      
O dva roky později a na základě Smithsonianské dohody o měnících se kurzích měny došlo poté k značným přelivům a výkyvům měny na světových burzách. S příchodem další měny euro se obchodování s měnou stalo nejvýnosnějším artiklem dnešní doby a od roku 1994 došlo i k zpřístupnění obchodních transakcí široké veřejnosti. V našem komunikačním věku tak můžeme obchodovat v reálném čase a vším co se nabízí díky komunikační novince která se jmenuje Internet. Tím se Cena Zlata stala Zlatou Cenou.