Cena Ropy za Barel


Dnešní cena ropy a benzínu na světových trzích ovlivňuje veškerý průmysl a životní podmínky obyvatel na naší planetě. Cena ropy určuje cenu za dopravu, cenu spotřebního zboží i životního prostředí. Jedno známé pořekadlo tvrdí, že cena určuje poptávku a tak se není co divit, že cena ropy stoupá výše a výše. Doufejme, že tato cena nebude jednou příliš vysoká.
                                                                                                                                                                 
Vše začalo před milióny let kdy uhynulé rostlinné i živočišné pozůstatky byly pohřbeny pod skálou a vystaveny velkému tlaku. Tento jev dal vzniknout ropě jako takové a naše kultura našla způsob jak z ropy těžit. Jednou z prvních civilizací která tak učinila byla Čína která vyhloubila i ropné vrty. K události došlo už v roce 347 tohoto letopočtu a prý  k tomu bylo použito bambusových tyčí. Ropa se pak užívala ku svícení a topení.
                                                                                   
V Asii našla ropa své místo a v 8. století byl tento výdobytek země použit k vydláždění nově postaveného Bagdádu. Některé zdroje také tvrdí, že k takovému užití došlo už mnohem dříve a to v zaniklém městě Babylon. Město Babylon  bylo postaveno už v roce 562 před naším letopočtem a město Bagdád v Persii ( dnešní Iráq) by byl od něj vzdálen pouhých 85 km.
                                                                                   
Ropa v Persii a Arábii našla využití také v alchymii a k válečným účelům. S jejich výrobky se setkal i cestovatel Marco Polo který v roce 1264 navštívil Azerbajdžánské město Baku. Podle spisů Marca Pola byla ropa na tomto území v hojném množství a bylo jí tolik, že prosakovala až na povrch. Tento úkaz nebyl ojedinělý a prosakování ropy bylo zaznamenáno i v Severní Americe kde pro ni Indiáni našli rovněž použití.
                                                                                   
Tohoto úkazu využil kolonista pan Edwin Drake který dal vzniknout první ropné věži v Severní Americe. Stalo se tak roku 1859 poblíž města Titusville v Pensylvánii a tímto krokem dal Edwin Drake ropě její název Černé zlato. Jeho nápadu se hned o rok později chytil známý magnát John D. Rockefeller a vytvořil firmu která nesla jméno Standard Oil Company. John D. Rockefeller věnoval své nově vzniklé firmě veškeré úsilí a až do začátku dvacátého století ovládl téměř celý ropný průmysl.
                                                                                   
Vliv na jeho působení měly dvě důležité události. Tou první byl vynález žárovky roku 1879 panem Thomasem Edisonem. V těchto letech se ropa používala nejvíce ku svícení v petrolejových lampách a vynález žárovky značně ovlivnil poptávku po petroleji a ropě. Tou druhou událostí  která se stala roku 1885 a zachránila Rockefellerovu firmu od finančních ztrát byl vynález automobilu se spalovacím benzínovým motorem panem Karl Benzem.
                                                                                   
Do té doby byly všechny automobily poháněné párou a zajímavostí je, že jeden z prvních parních automobilů byl sestrojen u nás a to už roku 1815. Vytvořil jej vynálezce Josef Božek a můžete jej spatřit v Národnim technickém muzeu v Praze. Vynálezem benzínového spalovacího motoru se od páry upustilo a cenu za ropu a benzín bylo potřeba zaplatit. To dalo ropě a průmyslu značnou důležitost a obchod s ropou se stal jedním z nejvíce obchodovaných na světových trzích.