Cena zlata měla vliv na naše společenství po staletí. Cenu za zlato určovali už kupci v Egyptě před 3500 lety a zlato bylo v pozadí rozepří a válek.
                                                                                                                                                                        Obchodovalo se zlatými pruty a později byly raženy i zlaté mince. První zlaté mince byly vyrobeny v dávné Lydii (V místech dnešního Turecka) v letech 630-643 před Kristem a tyto mince smíchali i se stříbrem. Zlaté i stříbrné mince pak byly užívány k obchodu a měna byla vytvořena hodnotou a váhou té či oné mince.
                                                                                      
Později byla cena zlata přijata i v Evropě a vše bylo k mání za pár zlatých. Jak šel čas přišly i papírové peníze a velké množství zlata a stříbra bylo uschováno v pokladnicích pro krytí obchodních výdajů a měny.
                                                                                      
Obchod v Evropě vzkvétal a po objevení Nového světa bylo zlato snem každého Prospektora. Cena zlata byla vykoupena těžkou dřinou a ne každý zlatokop našel co hledal. Později se Spojené Státy Americké osamostatnily a daly vzniknout nové měně Americkému dolaru. Zajímavé je, že jméno dolar vznikl ze jména naší měny stříbrného tolaru který byl ražen v Jáchymově.
                                                                                      
Vytvoření nové měny dolar se stalo důležitým mezníkem a o 90 let později roku 1875 vznikla také úmluva  Standartní Měnový Systém. Což byla dohoda mezi vládami o hodnotě každé měny a to podle bohatství a zásob zlata té či oné země.
                                                                                      
Později přišly dvě světové války kde cena zlata mnohdy znamenala i cenu o přežití. Ku konci druhé světové války byl měnový systém znovu pozměněn a došlo k mezinárodní dohodě která na naši zemi měla velký vliv. Tato konference se konala roku 1944 v Bretton Woods ve státu New Hampshire a toho dne se zástupci 44 zemí dohodli, že Americký dolar bude sloužit jako krytí jiným měnám. Znamenalo to, že pouze Americký dolar bude krýt zlatem. Tento měnový systém vydržel 27 let a ku změně došlo teprve za éry prezidenta Nixona a války ve Vietnamu. Cestu Perem a Inkem najdete tady.
                                                                                      
O dva roky později a na základě Smithsonianské dohody o měnících se kurzích měny došlo poté k značným přelivům a výkyvům měny na světových burzách. S příchodem další měny euro se obchodování s měnou stalo nejvýnosnějším artiklem dnešní doby a od roku 1994 došlo i k zpřístupnění obchodních transakcí široké veřejnosti. V našem komunikačním věku tak můžeme obchodovat v reálném čase a vším co se nabízí díky komunikační novince která se jmenuje Internet. Tím se Cena Zlata stala Zlatou Cenou.
                                                                                      

Cena Stříbra

Cena stříbra šla s cenou zlata v podobných šlépějích a stříbro bylo spolu se zlatem i bronzem prvními kovy které byly nalezeny a zpracovány.
                                                                                      
První záznamy o zpracování stříbra můžeme najít už 4000 let před Kristem a to v Anatolii (dnešní Turecko). Zmínku o tom lze najít i v knize Genesis která pojednává o původu a stvoření světa. Později, okolo roku 2500 minulého letopočtu byl nalezen i způsob (tzv. kupelace) jak stříbro oddělit a vytvořit z něj to ryzí.
                                                                                      
Cenné stříbro pak bylo užíváno jako platidlo a dalo vzniknout i stříbrným mincím ve starodávné Lydii. Věhlas o vzácném kovu se pak šířil všemi směry a dal vzniknout mnoha rozepřím a válek. Jednou z nejvýznamějších byly i Punské války vedené Římany které daly Římu velkou moc. Za doby Juliuse Caesara se pak stříbrné mince dostaly i do Evropy a cena stříbra platila všude tam kam jste měli možnost se dostat.
                                                                                      
Důležitou roli sehrálo stříbro i ve Španělsku. Bylo ho zde nalezeno velké množství a Španělsko ovládlo cenu stříbra na počátcích našeho věku. Později bylo stříbro objeveno i v Německu a po události Kryštofa Kolumba roku 1492 bylo stříbro nalezeno v Jižní Americe.
                                                                                      
Španělé zde sehráli důležitou roli a asi nejznámějším dobyvatelem té doby se stal Hernán Cortés který zde nalezl bohatá ložiska stříbra i zlata. Za své éry Hernán Cortés dobyl proslulé město Aztéků Tenochtitlán a na jeho ruinách dal vystavět nové Mexiko City. Zpráva o tom a také bohatých nalezištích stříbra se donesla do starého světa a to dalo vzniknout velké migraci. Přistěhovalci se pak promíchali s původními obyvateli a dalo vzniknout zemi která sousedí se zemí kde cena zlata sehrála tak důležitou roli.
                                                                                      
Mám na mysli Spojené Státy které cenu stříbra uznaly teprve o pár let později. Stalo se tak 2. Dubna 1792 a toho dne byl stříbrný dolar uznán jako základní hodnota pro nově vzniklou měnu Americký dolar. Cena stříbra tak sehrála význačnou roli v hodnotě měny na celém světě a po 2. světové válce se Spojené Státy staly největším kupcem cenného stříbra vůbec.
                                                                                      


Cena Ropy za Barel


Dnešní cena ropy a benzínu na světových trzích ovlivňuje veškerý průmysl a životní podmínky obyvatel na naší planetě. Cena ropy určuje cenu za dopravu, cenu spotřebního zboží i životního prostředí. Jedno známé pořekadlo tvrdí, že cena určuje poptávku a tak se není co divit, že cena ropy stoupá výše a výše. Doufejme, že tato cena nebude jednou příliš vysoká.
                                                                                                                                                                 
Vše začalo před milióny let kdy uhynulé rostlinné i živočišné pozůstatky byly pohřbeny pod skálou a vystaveny velkému tlaku. Tento jev dal vzniknout ropě jako takové a naše kultura našla způsob jak z ropy těžit. Jednou z prvních civilizací která tak učinila byla Čína která vyhloubila i ropné vrty. K události došlo už v roce 347 tohoto letopočtu a prý  k tomu bylo použito bambusových tyčí. Ropa se pak užívala ku svícení a topení.
                                                                                   
V Asii našla ropa své místo a v 8. století byl tento výdobytek země použit k vydláždění nově postaveného Bagdádu. Některé zdroje také tvrdí, že k takovému užití došlo už mnohem dříve a to v zaniklém městě Babylon. Město Babylon  bylo postaveno už v roce 562 před naším letopočtem a město Bagdád v Persii ( dnešní Iráq) by byl od něj vzdálen pouhých 85 km.
                                                                                   
Ropa v Persii a Arábii našla využití také v alchymii a k válečným účelům. S jejich výrobky se setkal i cestovatel Marco Polo který v roce 1264 navštívil Azerbajdžánské město Baku. Podle spisů Marca Pola byla ropa na tomto území v hojném množství a bylo jí tolik, že prosakovala až na povrch. Tento úkaz nebyl ojedinělý a prosakování ropy bylo zaznamenáno i v Severní Americe kde pro ni Indiáni našli rovněž použití.
                                                                                   
Tohoto úkazu využil kolonista pan Edwin Drake který dal vzniknout první ropné věži v Severní Americe. Stalo se tak roku 1859 poblíž města Titusville v Pensylvánii a tímto krokem dal Edwin Drake ropě její název Černé zlato. Jeho nápadu se hned o rok později chytil známý magnát John D. Rockefeller a vytvořil firmu která nesla jméno Standard Oil Company. John D. Rockefeller věnoval své nově vzniklé firmě veškeré úsilí a až do začátku dvacátého století ovládl téměř celý ropný průmysl.
                                                                                   
Vliv na jeho působení měly dvě důležité události. Tou první byl vynález žárovky roku 1879 panem Thomasem Edisonem. V těchto letech se ropa používala nejvíce ku svícení v petrolejových lampách a vynález žárovky značně ovlivnil poptávku po petroleji a ropě. Tou druhou událostí  která se stala roku 1885 a zachránila Rockefellerovu firmu od finančních ztrát byl vynález automobilu se spalovacím benzínovým motorem panem Karl Benzem.
                                                                                   
Do té doby byly všechny automobily poháněné párou a zajímavostí je, že jeden z prvních parních automobilů byl sestrojen u nás a to už roku 1815. Vytvořil jej vynálezce Josef Božek a můžete jej spatřit v Národnim technickém muzeu v Praze. Vynálezem benzínového spalovacího motoru se od páry upustilo a cenu za ropu a benzín bylo potřeba zaplatit. To dalo ropě a průmyslu značnou důležitost a obchod s ropou se stal jedním z nejvíce obchodovaných na světových trzích.